Kolofon

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1
65232 Taunusstein
Nemčija


Tel.: +49 (0)6128 - 746-0
Faks: +49 (0)6128 - 746-5033

E-pošta: info@brita.net


Trgovinski register HRB 33467
Lokalno sodišče v Wiesbadnu
Identifikacijska oznaka za DDV: DE 814378411
Izvršni odbor: Markus Hankammer (glavni izvršni direktor), Stefan Jonitz, Dr. Rüdiger Kraege

Izjava o omejitvi odgovornosti

Informacije, ki so zagotovljene na tem spletišču, so bile skrbno pregledane in jih redno posodabljamo. Kljub temu ne moremo zagotoviti ali jamčiti, da so vse informacije ves čas popolne, pravilne in posodobljene. To velja še posebej za vse povezave na druga spletišča, ki so omenjena neposredno ali posredno. Kateri koli del informacij lahko spremenimo, umaknemo ali dopolnimo brez vnaprejšnjega obvestila. Tega vira in njegovih vsebin ni dovoljeno spreminjati na kakršen koli način ali razširjati ali prenašati tretjim osebam brez predhodnega soglasja podjetja BRITA SE.

Avtorske pravice za slike brez navedbe avtorstva so običajno v lasti podjetja BRITA SE. Kjer avtorske pravice od tega odstopajo, je to pri večjih slikah pogosto navedeno v skrajšani obliki v naslovu slike.


Druge slike pridobivamo iz:

  • © PRASERT, © melica – stock.adobe.com
  • © filadendron – gettyimages.de/
Stik

BRITA Distributor Service Consumer Products (Didtributer, servis, proizvodi za široko uporabo)


Za vprašanja o izdelkih, filtriranju vode in rezervnih delih:

Bogart d. o. o.

E-pošta: info@bogart.si

BRITA Distributor Service Professional Filter Products (Distributer, servis, filtri za profesionalno uporabo, izdelki)


Za vprašanja o izdelkih, filtriranju vode in rezervnih delih:


FISTI d. o. o.

E-pošta: info@fisti.si